Piirikindlustus sõjapõgenikele

10.03.2022

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Sõidukil, mis ei ole registreeritud Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, võib selleks olla sõiduki registreerimisriigis välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustus. Näiteks Ukrainas registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Ukrainas välja antud roheline kaart või Poola, Leedu, Läti, Eesti või muu Euroopa majanduspiirkonna riigi piirikindlustus.

Vaata Ukraina registris oleva sõiduki liikluskindlustuse kohta täpsemalt siit inglise keeles ja siit ukraina keeles.

Arvestades, et

 • Ukraina kindlustusselts saab Ukraina sõidukile vormistada rohelist kaarti e-posti teel
 • piirikindlustuse tasuta pakkumine oli mõeldud erandliku ja ajutise meetmena kindlustuskohustuse täitmise tagamiseks ja Ukraina sõjapõgenike toetamiseks

on ära langenud tasuta piirikindlustuse pakkumise põhjused.

Alates 25. aprillist ei ole erandit piirikindlustuse lepingu sõlmimisel.

Soovitame Ukraina sõidukile Eestisse sisenemiseks hankida roheline kaart Ukraina kindlustusandjalt. Seda saab teha e-posti teel, siit avaneb Ukraina kindlustusandjate nimekiri. Teine võimalus on sõlmida piirikindlustuse leping, loe lähemalt siit.

Alates 1. aprillist kuni 24. aprillini sai tasuta piirikindlustuse, kui täidetud olid kõik alltoodud tingimused:

 • leping sõlmiti Luhamaa, Koidula või Narva tollipunkti kaudu Eestisse siseneva Ukraina numbrimärki kandva sõiduauto suhtes kohapeal
 • sama auto suhtes ei olnud 2022. aastal piirikindlustuse lepingut sõlmitud
 • kindlustusvõtjaks oli Ukraina kodanik
 • kindlustusperiood oli kuni 15 päeva

Allpool on reeglid, mis kehtisid kuni 31. märtsini.

Tagamaks kindlustuskohustuse täitmist ja toetamaks Ukraina sõjapõgenikke kannab LKF ajutiselt Eesti piirikindlustuse kindlustusmakse kulu. Piirikindlustuse lepingu eest ei pea kindlustusvõtja tasuma kindlustusmakset, kui on täidetud kõik alltoodud tingimused:

 • tegu on Eestis ajutiselt kasutatava või Eestisse siseneva Ukraina numbrimärki kandva sõiduauto suhtes sõlmitava piirikindlustuse lepinguga
 • kindlustusvõtja on Ukraina kodanik
 • piirikindlustuse leping sõlmitakse kuni kolmeks kuuks

Piirikindlustuse lepingu saab sõlmida Maksu- ja Tolliameti klienditeenindustes:

 • Lennujaama teeninduskoht, Kesk-Sõjamäe 10A, Tallinn. Telefon +372 676 1805
 • Luhamaa tollipunkt, Luhamaa, Misso vald, Võru maakond. Telefon +372 676 4462
 • Koidula tollipunkt, Koidula küla, Värska vald, Põlva maakond. Telefon +372 676 4481
 • Narva tollipunkt, Peterburi tee 1, Narva. Telefon +372 676 3850

Erandina saab ülaltoodud tingimustele vastava piirikindlustuse lepingu sõlmida ka e-posti teel. Selleks tuleb vastav palve saata e-posti aadressile lkf [at] lkf.ee. E-kirjale peab olema lisatud sõiduki registreerimistunnistus, kindlustusvõtja isikut tõendav dokument, kindlustusvõtja peatumiskoht Eestis ja planeeritav Eestis viibimise aeg. E-posti teel saab lepinguid sõlmida vaid tööpäevadel kell 9.00 – 16.00, reedeti kell 9.00 – 15.00.

Täpsemat teavet saab piirikindlustuse kohta telefonilt 667 1800 või e-postiga lkf [at] lkf.ee.

Eelkirjeldatud erandid kehtivad tähtajaliselt. Erandolukorra lõpetamise otsustab LKF, kui asjaolud on muutunud.