Korduvad küsimused sundkindlustuse kohta

Kui teie sõidukit kasutatakse, siis sõlmige kohe liikluskindlustuse leping. Lepingu sõlmimiseks pöörduge kindlustusandja poole. Sobiva kindlustusandja saate mugavalt valida LKF-i kalkulaatori abil.

Kui teie sõidukit ei kasutata, siis kustutage sõiduk liiklusregistrist. Selleks pöörduge Transpordiameti poole. Ajutiselt (kuni kaheks aastaks) saab sõiduki registrist kustutada ka e-teeninduses. Sõiduki ajutine kustutamine ja hiljem taas registrisse panek on tasuta.

Kui te ei ole enam selle sõiduki omanik ega vastutav kasutaja, siis pöörduge kohe Transpordiameti poole, et liiklusregistri andmed korrastada.

Tasuge esitatud nõue.

Järgmiste nõuete vältimiseks toimige järgnevalt.

  • Kui teie sõidukit kasutatakse, siis sõlmige kohe liikluskindlustuse leping. Lepingu sõlmimiseks pöörduge kindlustusandja poole. Sobiva kindlustusandja saate mugavalt valida LKF-i kalkulaatori abil.
  • Kui teie sõidukit ei kasutata, siis kustutage sõiduk liiklusregistrist. Selleks pöörduge Transpordiameti poole. Ajutiselt (kuni kaheks aastaks) saab sõiduki registrist kustutada ka e-teeninduses. Sõiduki ajutine kustutamine ja hiljem taas registrisse panek on tasuta.
  • Kui te ei ole enam selle sõiduki omanik ega vastutav kasutaja, siis pöörduge kohe Transpordiameti poole, et liiklusregistri andmed korrastada.

Kui te ei ole nõus nõuet tasuma, tuleb esitada korrektne vaie, vt täpsemalt siit.

Jah, ka siis, kui auto, haagis, mootorratas või muu kirjas märgitud sõiduk seisab, kuid on liiklusregistris arvel, peab sel olema liikluskindlustuse leping. See kehtib ka sõiduki kohta, mis ei ole töökorras.

Kui sõidukit ei kasutata, siis kustutage sõiduk liiklusregistrist. Selleks pöörduge Transpordiameti poole. Ajutiselt (kuni kaheks aastaks) saab sõiduki registrist kustutada ka e-teeninduses. Sõiduki ajutine kustutamine ja hiljem taas registrisse panek on tasuta.

Kindlustuslepingu sõlmimise ja sundkindlustusmakse tasumise kohustus on sellel, kes on kantud liiklusregistrisse:

  • sõiduki omanikuna (kui sinna ei ole kantud sõiduki vastutavat kasutajat)
  • sõiduki vastutava kasutajana

Kui meeldetuletuse või makseteatise saaja ei ole enam sõiduki omanik või vastutav kasutaja, siis tuleb andmete korrastamiseks pöörduda kohe Transpordiameti poole.

Kui LKF on väljastanud makseteatise, siis tuleb see tasuda sõltumata sellest, et sõiduk on omanikku vahetanud.

Kui LKF-i makseteatise saaja on märgitud liiklusregistris vastutavaks kasutajaks, siis peab andmete muutmise taotluse tegema see, kes on kantud registrisse omanikuna.

LKF saadab enne makseteatise väljastamist alati meeldetuletuse.

Kindlustuslepingu sõlmimise kohustus tuleb liikluskindlustuse seadusest ja see ei sõltu sellest, kas olete meeldetuletuse kätte saanud või mitte. Samamoodi ei sõltu LKF-i meeldetuletusest kindlustamata sõiduki sundkindlustuse (automaatse liikluskindlustuse) rakendumine.

Seega tuleb makse tasuda ka siis, kui te meeldetuletust mingil põhjusel kätte ei saanud.

Jah, nõue tuleb tasuda ka siis, kui sõlmisite liikluskindlustuslepingu kohe pärast makseteatise saamist.

LKF nõuab sundkindlustusmakset selle aja eest, kui teie sõidukil lepingut veel ei olnud (vt makseteatisel olevaid kuupäevi).

LKF-i liikluskindlustuse kehtivuse kontrolli päringu abil saab sõiduki registreerimismärgi järgi vaadata, kas sõidukil on kindlustamata sõiduki sundkindlustus või selle tekkimise oht lähiajal.

Kõiki oma liikluskindlustuseta sõidukeid saab vaadata eesti.ee portaalist.

Kui ostsite liikluskindlustuslepinguta sõiduki, siis tekib teil kindlustuslepingu sõlmimise kohustus kohe, kui registreerite end Transpordiametis selle sõiduki omanikuks. Kindlustuskohustus tekib ka siis, kui te ei plaani sõidukit kohe kasutama hakata.

Näiteks tekib kindlustuslepingu sõlmimise kohustus alates sõiduki oma nimele registreerimisest ka siis, kui

  • enne sõiduki kasutama hakkamist tuleb see töökorda seada
  • selle sõiduki kasutamiseks ei ole sobivaid ilmaolusid

Kui olete oma nimele registreerinud sõiduki, mida te ei plaani kohe kasutama hakata, siis tuleb sundkindlustusmakse vältimiseks see sõiduk liiklusregistrist ajutiselt kustutada seniks, kuni seda kasutama hakatakse. Selleks pöörduge Transpordiameti poole. Toimingut saab teha Transpordiameti e-teeninduses.

Liikluskindlustuslepingut ei pea olema liiklusregistris registreeritud sõidukil, kui viimase lepingu lõppemisest on alla aasta möödas ning sõidukit ei kasutata.

Eeltoodud erand ei kehti näiteks siis, kui

  • sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ja taas registreeritakse enne, kui möödub aasta viimase liikluskindlustuslepingu lõppemisest
  • sõiduki omanik või vastutav kasutaja muutub liiklusregistris pärast lepingu lõppemist

Neil juhtudel tekib kindlustuslepingu sõlmimise kohustus kohe peale sõiduki või kindlustuskohustusega isiku registreerimist liiklusregistris.

Sundkindlustus kehtib seni, kuni sõlmitakse liikluskindlustusleping või sõiduk liiklusregistrist kustutatakse. Viimast võib teha üksnes juhul, kui sõidukit ei kasutata.

LKF väljastab makseteatisi seni, kuni sundkindlustus on lõppenud. Kui tasusite esimese nõude, kuid lepingut ei sõlminud, siis väljastame kolme kuu möödudes uue nõude järgmise perioodi kohta.

LKF-ile nõude tasumine ei tähenda kindlustuslepingu sõlmimist ning seetõttu ei teki ka 12-kuulist kindlustuskohustusest vabastust.

Kindlustuslepingu peab sõlmima see, kes on liiklusregistri andmetel sõiduki omanik või vastutav kasutaja.

Kui autoromu ostja ei ole sõidukit registrist kustutanud ega oma nimele vormistanud ja teil on müügileping olemas, siis teavitage Transpordiametit sõiduki võõrandamisest ja veenduge, et sõiduk registrist ka tõepoolest kustutatakse.

Kui müügilepingut alles ei ole, siis kustutage sõiduk ajutiselt registrist. Seda saab teha Transpordiameti e-teeninduses või klienditeeninduses.