Kehtivusala

Liikluskindlustuse lepingu kindlustuskaitse kehtib:

  • Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikides ja Šveitsis või
  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, Šveitsis ja teistes rohelisele kaardile märgitud riikides

Üksnes EMP lepinguriikides ja Šveitsis kehtib liikluskindlustuse leping siis, kui rohelist kaarti ei ole väljastatud või kui rohelisel kaardil on märgitud, et kindlustuskaitse kehtib ainult EMP lepinguriikides ja Šveitsis.

Liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seadustes sätestatud ulatuses ja korras. Seega on kindlustuskaitse sisu ja ulatus eri riikides erinev.

EMP lepinguriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Ka San Marinos, Vatikanis ja Monacos kehtib liikluskindlustus samamoodi nagu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides.

Rohelise kaardi riigid on EMP lepinguriigid ning Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits, Suurbritannia, Tuneesia, Türgi ja Ukraina. 

Iraani liikmelisus rohelise kaardi süsteemis on peatatud alates 1. jaanuarist 2024.

Valgevene ja Venemaa liikmelisus rohelise kaardi süsteemis on peatatud alates 30. juunist 2023. Juba varasemast, see tähendab alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõiduki roheline kaart neis riikides sõltumata sellest, kas need riigid on rohelisel kaardil läbi kriipsutatud või mitte. Samuti ei kehti Venemaa ja Valgevene sõiduki roheline kaart eelnimetatud ajast Eestis. Vt täpsemalt siit