Eesti Kindlustusseltside Liit

Kindlustuse keskse asutusena tegutsev EKsL esindab kindlustusandjate huve, soodustab kindlustustegevuse arengut, ühtlustab liikmete kindlustuspraktikat ning võtab kasutusele kogu turgu hõlmavaid kahjuennetuse lahendusi.

EKsL

  • paneb koos liikmetega kirja, avaldab ja hoiab ajakohasena kindlustuse head tava
  • osaleb kindlustust puudutavate õigusaktide loomises
  • korraldab liikmeile koolitusi
  • korraldab kahjuennetust ning kujundab kindlustuse mainet, muu hulgas edendades klientide kindlustusalast teadlikkust
  • korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse vahekohtu kaudu
  • kogub ja avaldab kindlustusstatistikat

EKsL on Euroopa Kindlustusandjate Liidu – Insurance Europe – liige.

Liikmed

Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed.

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal

AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal

Akciné draudimo bendrové “Gjensidige” Eesti filiaal

Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus

AS LHV Kindlustus

Balcia Insurance SE Eesti filiaal

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal

ERGO Insurance SE

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

Gyvybės draudimo UAB "SB draudimas" Eesti filiaal

If P&C Insurance AS

Salva Kindlustuse AS

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Swedbank Life Insurance SE

Swedbank P&C Insurance AS

Telia Försäkring AB Eesti filiaal

Muu teave

Eesti Kindlustusseltside Liit

Registrikood: 80007648

EKsL-i volikogu: Airi Heinapuu, Merko Kimsto (aseesimees), Raido Kirsiste, Urmas Kivirüüt, Margus Liigand, Martin Mark, Martti-Sten Merilai, Triin Messimas, Denis Nikolajev, Andri Püvi, Marek Ratnik (esimees), Signe Rähesoo, Lauri Riit, Ivika Torpel, Mihkel Uibopuu.

EKsL-i põhikiri