Kindlustussumma

Kindlustussumma on kindlustusandjapoolne maksimaalne väljamaksusumma. Teisisõnu, liikluskindlustuse kindlustusandja maksab kannatanule kahju põhjustaja eest hüvitise tekkinud kahju ulatuses, aga mitte rohkem kui kindlustussumma. 

Liikluskindlustuse kindlustussumma suurus sõltub õnnetuse toimumise ajast ja kohast. Allolevas tabelis on näidatud kindlustussumma Eestis toimunud juhtumi puhul. Välismaal toimunud juhtumil rakendatakse selle riigi seaduses sätestatud summat.

Eestis toimunud juhtumi kindlustussumma on ühe kindlustusjuhtumi kohta olenemata kannatanute arvust. Näiteks kui õnnetuses on kaks kannatanut, kellele mõlemale tekkinud asjakahju on miljon eurot, siis kindlustusandja ei maksa kokku rohkem kui 1,3 miljonit, st mõlemale kannatanule 0,65 miljonit eurot.

Juhtumi toimumise aegAsjakahjuIsikukahjuAlus
1. oktoober 2014 kuni 14. juuli 2024 (kaasa arvatud)1 200 000 eurot5 600 000 eurotLiikluskindlustuse seadus kehtivuse algusega 1. oktoobril 2014
15. juuli 2024 või hiljem1 300 000 eurot6 450 000 eurotLiikluskindlustuse seaduse muudatused kehtivuse algusega 1. detsembril 2024

Asjakahju on asja, näiteks auto, maja, aia, rongi kahjustumise või hävimise läbi tekkinud kahju. Isikukahju on inimese hukkumisest või tema tervise kahjustamise läbi tekkinud kahju, näiteks hukkunu matusekulu, kannatanu ravikulu või saamata jääv tulu. Ka mittevaralise kahju hüvitis loetakse kindlustussumma hulka.