Eesti Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja Eesti rohelise kaardi büroo.

LKF tagab liikluskindlustuse süsteemi toimimise, täites liikluskindlustuse seadusest, riigiga sõlmitud halduslepingust ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid. Vt lähemalt LKF-i tegevuse kohta.

Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed.

Eesti Kindlustusseltside Liit

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit.

Kindlustuse keskse asutusena tegutsev EKsL esindab kindlustusandjate huve, soodustab kindlustustegevuse arengut, ühtlustab liikmete kindlustuspraktikat ning võtab kasutusele kogu turgu hõlmavaid kahjuennetuse lahendusi. Vt lähemalt EKsL-i tegevuse kohta.

EKsL-i ja LKF-i visioon on olla kindlustusala edendaja, ühendaja ja eeskuju, kes usaldusväärse koostööpartnerina aitab kaasa kindlustuse jõudmisel igaüheni.