Ekstreemsed ilmaolud tõstavad vastutuskindlustuse vajalikkust

29.02.2024

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) andmetel kasvab kodude ja kortermajade vastutuskindlustuse juhtumite arv tormiga kuni 40 korda, mille tagajärjel saab kahjustada teiste vara. Kui viimastel aastatel on toimunud keskmiselt viis vastutuskindlustuse juhtumit päevas, siis tormipäevadel on juhtunud üle 200 õnnetuse päevas.

EKsL-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul tõstavad ekstreemsed ilmaolud vastutuskindlustuse juhtumite arvu ning kahjude suurust. „Loodusjõududest tingitud kahjude sagedus ja suurus on ülemaailmselt tõusuteel. Kui tormid muutuvad aasta-aastalt intensiivsemaks, siis kasvab nii vastutuskindlustuse juhtumite arv kui kahjustuste ulatus,“ ütles Reimets.

„Kui korterites on levinum vastutuskindlustuse juhtumi põhjus toruleke, siis eramajade ja korterelamute vastutuskindlustuse juhtumitest on suur osa toimunud tormiga. Arvukalt esineb vastutuskindlustuse juhtumeid, kus tuulega murdunud puu või lendu läinud esemed tekitavad kahjustusi kellegi teise varale nagu auto, naabri terrass, maja katus või kasvuhoone. On ka juhtunud, et tuulega lahti rebitud katuse tükid või katuselt lendu tõusnud päikesepaneelid maanduvad naabri aias,“ selgitas Reimets ning lisas, et vastutuskindlustuse juhtumeid esineb harvem kui kodukindlustuse õnnetusi, kuid nende kahjud on suuremad.

Koduga seotud vastutuskindlustuse keskmine kahju on 1800 eurot, mis on ligi viiendiku võrra suurem kui kodukindlustuse keskmine kahju.

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Liina Laksi sõnul oli viimane suurem torm möödunud aasta oktoobri alguses. „Ainuüksi meie hüvitasime üle 550 000 euro kodukindlustuse kahjusid. Suurem osa vastutuskindlustuse juhtumite kahjudest olid seotud puude kukkumisega, näiteks üks langenud puu vigastas naabermaja katust ning kahjusumma oli üle 16 000 euro,“ ütles Laks.

„Mullu oktoobris juhtus ka õnnetus, kus tormiga läksid katki päikesepaneelide kinnitused. Lendu läinud päikesepaneelid lõhkusid lisaks kliendi enda hoonetele ka naabri maja seina ja garaaži katust. Kindlustus kattis kahju üle 4100 euro,“ selgitas Laks.

Kodukindlustuse varakindlustuse juhtumite arv kasvab tormipäeval kuni 20 korda võrreldes keskmisega. Iga viies tormi tagajärjel juhtunud vara kahjustamine on vastutuskindlustuse juhtum. Keskmiselt moodustavad vastutuskindlustuse juhtumid varakahju juhtumite arvust kümnendiku.
Vastutuskindlustus katab teistele inimestele tekitatud kahju, näiteks kui kogemata põhjustad naabri korteris üleujutuse või sinu aias olev puu kukub tormi ajal naabri autole. Vastutuskindlustust saab teha koos kodukindlustusega või juriidilise isiku varakindlustusega.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust, samuti analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Kati Varblane
EKsL-i kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
kindlustame.ee
www.eksl.ee